Algemene Voorwaarden Generator

Op zoek naar een voorbeeld voor algemene voorwaarden? Dan bent u op voorbeeldalgemenevoorwaarden.nl aan het juiste adres. Als u geen verstand heeft van juridische zaken dan kan het lastig zijn om de algemene voorwaarden voor uw eigen website op te stellen. Met deze algemene voorwaarden kunt u uw eigen bedrijf en de bezoekers van uw website (klanten) juridisch beschermen. Dat is belangrijk, want u wilt natuurlijk niet dat uw bedrijf of uw klanten in de problemen komen. Door algemene voorwaarden op te stellen maak je afspraken met de klant waar het bedrijf en de klant zelf zich aan moet houden.

Via onze algemene voorwaarden generator kunt u eenvoudig de algemene voorwaarden opstellen die aan de Nederlandse wet voldoet. Door de onderstaande velden bij stap 1 in te vullen, kunt u bij stap 2 de gepersonaliseerde algemene voorwaarden downloaden. Het is mogelijk om de algemene voorwaarden als Pdf-bestand op te slaan of om het bestand direct uit te printen. Voor het gebruik van de algemene voorwaarden generator worden geen kosten in rekening gebracht.

Bent u ook op zoek naar een privacy policy, kijk dan eens op privacypolicyvoorbeeld.nl.

Aan de correctheid van het gegeneerde document op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Het gebruik is dan ook op eigen risico.

Disclaimer voor {{generator.field_website}}

Op deze pagina vindt u de disclaimer van {{generator.field_website}} , zoals deze beschikbaar is gesteld door {{generator.field_company}}. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van {{generator.field_company}} is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij {{generator.field_company}}.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met {{generator.field_company}} te mogen claimen of te veronderstellen.

{{generator.field_company}} streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. {{generator.field_company}} aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van {{generator.field_website}} op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op voorbeeldalgemenevoorwaarden.nl.